on som

En plena ruta Càtara

 

Solanell pertanyia al comtat de Castellbó i posteriorment al Comtat de Foix. El catarisme influí àmpliament sobre la societat catalana, sobretot des de la segona meitat del segle XII fins a la fi del segle XIII, i   Penetrà des d'Occitània seguint el procediment habitual entre els càtars, a través, sobretot, del comerç i de la indústria, principalment la tèxtil que depenia en gran part dels occitans.

D'altra banda, l'amplitud de la difusió s'explica, en part, per les crisis socials que implicaren a Catalunya el naixament de la burguesia. Els grans senyors feudals, interessats a afermar, enfront de la feudalitat eclesiàstica, les posicions aconseguides, eren propensos a l'adopció d'una doctrina que s'adequava millor als interessos de classe, i això, en la mesura que era una doctrina que no solament no condemnava les activitats mercantils, sino que fins i tot les afavoria tot recolzant  el món artesà i comerciant, que encarnava el bé.